CVČ Tornaľa na Facebooku O nás Kontakt Zamestnanci Krúžky Voľné pracovné miesta Fotogaléria 2015/2016 História Dokumenty

 

                                       Centrum voľného času

 

              Mierová 83                              cvctornala@centrum.sk

              982 01 Tornaľa                        Tel: 047/552 3163

 
Zvieratká
 

 

 

 

Csaba Bene

Web design

IVAN

SHOWDANCE

 

 

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 12.10.2020 až do odvolania sa mimoriadne prerušuje prevádzka Centra voľného času!

Pokyny ku prevádzke a vnútornému režimu CVČ

Usmernenie pre CVČ pre rok 2020/2021

Dôležité upozornenie počas izolácie

OZNÁMENIE -  KORONAVÍRUS – AKO SA BRÁNIŤ

UPOZORNENIE PRE RODIČA:

V zmysle zákona č. 325/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 7a ods. 4 a 5 na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam môže žiaka CVČ uviesť do zberu údajov len jeden zriaďovateľ.