CVČ Tornaža na Facebooku O nás Kontakt Zamestnanci Krúžky Podujatia Fotogaléria 2015/2016 História Dokumenty

 

                                       Centrum vožného času

 

              Mierová 83                              cvctornala@centrum.sk

              982 01 Tornaža                        Tel: 047/552 3163

 
Zvieratká
 

 

 

 

Csaba Bene

Web design

IVAN

SHOWDANCE

 

 

UPOZORNENIE PRE RODIČA:

V zmysle zákona č. 325/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 7a ods. 4 a 5 na účely rozdežovania a poukazovania výnosu dane obciam môže žiaka CVČ uvies do zberu údajov len jeden zriaďovatež.